Converse

Kampania City Forests

Wyzwanie

Odpowiadając na potrzeby młodych odbiorców, wyzwaniem było stworzenie kampanii skoncentrowanej na ekologii, która zagwarantuje wyróżnienie się na tle konkurencji oraz autentyczne dotarcie do grupy docelowej.

Klient

Converse

Zakres

Strategia komunikacji

Produkcja contentu

Social media management

Zakup mediów

Aktywacje

Wyzwanie

Odpowiadając na potrzeby młodych odbiorców, wyzwaniem było stworzenie kampanii skoncentrowanej na ekologii, która zagwarantuje wyróżnienie się na tle konkurencji oraz autentyczne dotarcie do grupy docelowej.

Rozwiązanie

Odpowiedzią była idea City Forests, czyli symbolicznego posadzenia drzew tam, gdzie nie miałyby szansy wyrosnąć. W kampanii stworzono murale za pomocą redukujących smog farb fotokatalitycznych. Każda z kreacji poruszała istotny problem społeczny wskazany przez młodych ludzi. Dodaliśmy do strategii aspekt przenoszący kampanię w świat cyfrowy, czyli efekty Augmented Reality. Malowidła i ich tematyka stanowiły punkt wyjścia do tworzenia komunikacji w digitalu, mającej na celu dotarcie i angażowanie szerokiego grona odbiorców w całej Polsce.

więcej
mniej
No items found.
Ekologiczne murale, prospołeczna tematyka oraz użyte narzędzia zapewniły autentyczne dotarcie, oraz zaangażowanie TG w naturalnych dla niej kanałach komunikacji.
No items found.
Projekt stworzył unikalne doświadczenie łączące online i offline w wymiarze lokalnym i ogólnopolskim.
Efekty zaowocowały ponownym zastosowaniem szeregu rozwiązań w kolejnych kampaniach marki.
No items found.
wszystkie projekty

Powiązane projekty